T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

MORPHOMETRİCAL EVALUATİON OF TEMPORALANATOMY USİNG CONEBEAM CT IMAGİNG 2018İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz Uzman Diş Hekimi Uz. Dt. Nihal YETİMOĞLU ÖZDİL 2018 yılında kongresi kapsamında “Morphometrical Evaluation of TemporalAnatomy Using ConeBeam CT Imaging ” konulu sözlü sunum yapmıştır.


İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz Uzman Diş Hekimi Doç. Dr. Özlem OFLEZER ve arkadaşlarının  “Temporomandibular Disorder Signs in Bipolar Patients with and without Bruxism” başlıklı poster sunumu 2018 yılında XVI. European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology – Lucane / Switzenland kongresinde Uz. Dt. Nihal YETİMOĞLU ÖZDİL tarafından yapılmıştır.

İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde Uzman Diş Hekimi Uz. Dt. Nihal YETİMOĞLU ÖZDİL ve arkadaşlarının ‘Stafne bone cavity in the anterior mandible; report of rare cases and literature review’ başlıklı uluslararası yayını 2018’de ‘Chirurgia’’ dergisinde yayınlanmıştır.

İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz Uzman Diş Hekimi Uz. Dt. Berna GÖKKAYA ve Doç. Dr. Özlem OFLEZER tarafından Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar kitabı 1. Basım Nisan 2018/Ankara, Sayfa 57-73’deHipodonti, Hiperdonti, Hipo-Hiperdonti: Genel bir bakış.’ Konulu bölüm yazarlığı yapılmıştır.