T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

PROSTHETİ C R E HABİLİTATİON OF ECTODERMAL DYSPLASİA PATİENT WİTH SEMİ-STRECHED POLYAMİDE BASE-MATERİAL


İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hekimimiz Uz. Dt. Berna GÖKKAYAve arkadaşlarının “Prostheti c R e habilitation of Ectodermal Dysplasia Patient with Semi-streched Polyamide Base-material” başlıklı araştırma makalesi 2017 yılında Journal Health Scientific Education dergisinde yayınlanmıştır.

http://escires.com/articles/Health-1-118.pdf