T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

SİGNS OF BRUXİSM AND TEMPOROMANDİBULAR DİSORDERS AMONG PATİENTS WİTH BİPOLAR DİSORDER


İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hekimimiz ve Başhekimimiz Doç. Dr. Özlem OFLEZER ve arkadaşlarının “Signs of Bruxism and Temporomandibular Disorders
among Patients with Bipolar Disorder” başlıklı araştırma makalesi 2017 yılı Balkan Journal of Dental Medicine dergisinin son sayısında yayınlanmıştır.

http://balkandentaljournal.com/signs-bruxism-temporomandibular-disorders-among-patients-bipolar-disorder/