T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

HİPODONTİ, HİPERDONTİ, HİPO-HİPERDONTİ: GENEL BİR BAKIŞ


İstanbul Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hekimimiz Uz. Dt. Berna GÖKKAYA ve Başekimimiz  Doç. Dr. Özlem OFLEZER “Hipodonti, Hiperdonti, Hipo-Hiperdonti: Genel Bir Bakış” başlıklı kitap bölüm yazısı 2018 yılında Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar Kitabı, 1. Basım Gece Kitaplığı sayfa 57-73’ de yayınlanmıştır.